TEKSADER, Ankara’da düzenlenen Sigortacılık ve Sigorta Sektöründe Yaşanan Uyuşmazlıklar Başlıklı Toplantıya Katıldı.

Değerli Üyemiz,   Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün faydalanıcısı olduğu “Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi” ülkemizde tüketicinin korunması politikasını, uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının etkinleştirilmesi, tüketici bilincinin geliştirilmesi ve paydaşlarla etkin bir yönetişimin tesis edilmesi gibi yol ve yöntemler ile geliştirmek amacını taşımaktadır. Diğer bir deyişle, söz konusu proje ile tüketiciler, kamu…