2015 yılı TOBB Levha Aidatları

2015 yılı TOBB Levha aidatının (75,00 TL) son ödeme tarihi 31 Aralık 2015’dir. Bu kapsamda, anılan tarihe kadar Levha aidatı ödeme işlemleri http://tobb.org.tr/iframes/Sayfalar/eos.php linki üzerinden kredi kartı ile yapılabilmektedir. NOTLAR: 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Levha aidatını 3 yıl üst üste ödemeyen Sigorta Acentesinin Levha kaydı silinecektir. Levha aidatınızı ödemiş…

1. Olağan Yönetim Kurulu

Değerli TEKSADER Üyeleri, Sevgili Acente Meslektaşlarımız, 4 Aralık 2015 tarihinde geçici yönetim kurulu ile yasal olarak kurulan ve resmi hale gelen derneğimizin ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 24 Aralık 2015 Perşembe günü çarşaf liste ile yapılan Seçimli Genel Kurulumuzda, aşağıda isimleri bulunan listemiz ile göreve gelmiş bulunuyoruz. ASİL YÖNETİM KURULU 1) HÜSEYİN VURAL TANYILDIZI…

İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi Zümre Toplantısı

Değerli Üyemiz, 18 Aralık 2015 Cuma Günü İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesinin Düzenlediği ve tarafların bir araya geldiği Zümre Toplantısına Teksader olarak katılmış bulunmaktayız. Acenteyi korumak ve gelirlerini arttırmak amaçlı yapılan ve bütününe Acentelerin kurumsallaştırılması adı verilen son çıkan yönetmelikler doğrultusunda üzerimize getirilen sorumluluklar, zaten poliçe satmanın dışında bir sürü sorunlarla boğuşan bizleri, son…

Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin VUK Tebliği Hakkında

Elektronik Tebligat uygulamasına ilişkin tebliğ 27 Ağustos 2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete’ de 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği olarak yayımlanmıştır. Elektronik tebligat uygulaması nedir? Vergi dairelerince, tebliği gereken evrakın, elektronik tebligat sistemi ile muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Kimlere elektronik tebligat yapılacak? Elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik…

Teksader, Türkiye’de Bir İlk

Sigorta Sektörüne ve Kamuoyuna Duyurulur; TÜRKİYE’DE BİR İLK… Türkiye’de ilk defa 32 tekli sigorta acentesinin bir araya gelmesi ile birlikte, 5684 sayılı Yasanın 23 maddesine göre faaliyet gösteren Sigorta Acentelerinin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile TEKSADER ( Tekli Sigorta Acenteleri Derneği ) isimli…