Sigortacılık Sektöründe Yaşanan Sorunlar Hakkında Toplantı Katılımı

Tekli Sigorta Acenteleri Derneği’mizi temsilen, Dernek Başkanımız Sn.Vural TANYILDIZI, Sigortacılık sektöründe yaşanan sorunların görüşülmesi, yeni gelişmelerin değerlendirilmesi ve ayrıca, 18.12.2015 tarihinde yapılan zümre toplantısına ilişkin olarak ortak bir değerlendirmede bulunularak sonuç raporunun oluşturulabilmesi amacıyla 27 Ocak 2016 Çarşamba günü İTO Cemile Sultan Tesislerinde düzenlenen sektörel toplantıya katılarak TEKSADER olarak görüşlerimizi sunmuştur. Değerli üyelerimizin bilgilerine sunulur,…

Devamı

Teksader & Synevo Tıbbi Laboratuvarları İş Ortaklığı

Birçok ülkede pazar lideri konumunda olan Synevo Tıbbi Laboratuvarları ile Tekli Sigorta Acenteleri Derneği (TEKSADER) ortak çalışma başlatıyor. Tüm altyapı ve bilgi birikimini sektörün referans noktası olmak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir’de merkez laboratuvarları, şubeleri ve Türkiye genelinde hastane işletmeleri ile sektörde yerini alan Synevo, Türkiye’nin yanı sıra Almanya’da IMD Laboratuvarları, Orta ve Doğu Avrupa’da…

Devamı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; “Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik…

Devamı

2015 yılı TOBB Levha Aidatları

2015 yılı TOBB Levha aidatının (75,00 TL) son ödeme tarihi 31 Aralık 2015’dir. Bu kapsamda, anılan tarihe kadar Levha aidatı ödeme işlemleri http://tobb.org.tr/iframes/Sayfalar/eos.php linki üzerinden kredi kartı ile yapılabilmektedir. NOTLAR: 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Levha aidatını 3 yıl üst üste ödemeyen Sigorta Acentesinin Levha kaydı silinecektir. Levha aidatınızı ödemiş…

Devamı

1. Olağan Yönetim Kurulu

Değerli TEKSADER Üyeleri, Sevgili Acente Meslektaşlarımız, 4 Aralık 2015 tarihinde geçici yönetim kurulu ile yasal olarak kurulan ve resmi hale gelen derneğimizin ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 24 Aralık 2015 Perşembe günü çarşaf liste ile yapılan Seçimli Genel Kurulumuzda, aşağıda isimleri bulunan listemiz ile göreve gelmiş bulunuyoruz. ASİL YÖNETİM KURULU 1) HÜSEYİN VURAL TANYILDIZI…

Devamı

İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi Zümre Toplantısı

Değerli Üyemiz, 18 Aralık 2015 Cuma Günü İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesinin Düzenlediği ve tarafların bir araya geldiği Zümre Toplantısına Teksader olarak katılmış bulunmaktayız. Acenteyi korumak ve gelirlerini arttırmak amaçlı yapılan ve bütününe Acentelerin kurumsallaştırılması adı verilen son çıkan yönetmelikler doğrultusunda üzerimize getirilen sorumluluklar, zaten poliçe satmanın dışında bir sürü sorunlarla boğuşan bizleri, son…

Devamı

Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin VUK Tebliği Hakkında

Elektronik Tebligat uygulamasına ilişkin tebliğ 27 Ağustos 2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete’ de 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği olarak yayımlanmıştır. Elektronik tebligat uygulaması nedir? Vergi dairelerince, tebliği gereken evrakın, elektronik tebligat sistemi ile muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Kimlere elektronik tebligat yapılacak? Elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik…

Devamı