İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi Zümre Toplantısı

Değerli Üyemiz, 18 Aralık 2015 Cuma Günü İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesinin Düzenlediği ve tarafların bir araya geldiği Zümre Toplantısına Teksader olarak katılmış bulunmaktayız. Acenteyi korumak ve gelirlerini arttırmak amaçlı yapılan ve bütününe Acentelerin kurumsallaştırılması adı verilen son çıkan yönetmelikler doğrultusunda üzerimize getirilen sorumluluklar, zaten poliçe satmanın dışında bir sürü sorunlarla boğuşan bizleri, son…

Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin VUK Tebliği Hakkında

Elektronik Tebligat uygulamasına ilişkin tebliğ 27 Ağustos 2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete’ de 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği olarak yayımlanmıştır. Elektronik tebligat uygulaması nedir? Vergi dairelerince, tebliği gereken evrakın, elektronik tebligat sistemi ile muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Kimlere elektronik tebligat yapılacak? Elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik…